Anna Finans
Lynetteholmen er Danmarks nye ø

Fakta om Lynetteholmen

Plads til omkring 35.000 indbyggere på sigt og lige så mange arbejdspladser

20.000 boliger skal bygges og 1/4 bliver almene boliger.

Vil forbinde Nordhavn og motorvejen på Amager via en østlig Ringvej og få metroforbindelse

Udgør et væsentlig bidrag til klimasikringen af København

Udsigt og frisk luft i København

Lynetteholmen får strande

Lynetteholmen - Vest Stranden

Læs mere..

Luftfoto af Lynetteholmen

Lynetteholmen

Lynetteholmen luftfoto

Bredt politisk flertal godkender Lynetteholmen

Lynetteholmen godkendes af bredt flertal

Otte partier i borgerrepræsentationen har godkendt principaftalen om at anlægge Lynetteholmen mellem Nordhavnen og Refshaleøen.

Læs mere..

Regeringen i nyt udspil om at skabe 12.000 nye grønne arbejdspladser

Nyt erhvervsområde skal skabe 12.000 arbejdspladser

Ni kunstige holme skal anlægges Avedøre Holme og skabe rammen om et nyt større grønt erhvervsområde, der i alt vil skabe op med 12.000 direkte arbejdspladser og ca. 30.000 arbejdspladser. Tre millioner kvadratmeter skal opfyldes med jord.

Læs mere..

 

Lynetteholmen er visionært projekt der baner vejen for et endnu grønnere og mere fremtidssikkert København

Lynetteholmen er navnet på den nye ø, der skal huse op mod 35.000 indbyggere. Lynetteholmen kommer til at lægge nord for Refshaleøen i det nordlige Amager. 

Lynetteholmen skal udover boliger også huse arbejdspladser i samme størrelsesorden. 

Billister skal i dag helt ind i centrum af København for at komme øst om byen, men med den nye ø - Lynetteholmen - kan billisterne ledes udenom byen. 

Lynetteholmen gør det endvidere nemmere at beskytte København mod stigende vandstande - noget som man især er opmærksom i disse tider med omskifteligt klima.

Projektet Lynetteholmen kan tage op mod 50 år at gøre færdigt og har en anlægssum på 20 mia. kr. Regeringen forventer at projektet står helt færdig senest 2070.

https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/regeringen-og-koebenhavns-kommune-vil-bygge-en-helt-ny-bydel Få Danmarks bedste mobilabonnement - 700.000 kunder elsker det, Danmarks bedste netværk og kundeservice. Inkl. underholding og streaming - Interesseret? - klik her!

Anna Finans